20170628_203526
882 views

TÍTOL IV DE LA FUNCIÓ NORMALITZADORA DELS PODERS PÚBLICS Article 33 Els poders públics de la comunitat autònoma...