Francesc Huguet dóna l’arxiu musical i documental d’Antoni Nadal ‘Picarola’ al Col·lectiu Curtural Sitja

El passat 19 de novembre Francesc Huguet Balle, xeremier i professor d’instruments tradicionals de les Illes Balears (xeremies, flabiol i tamborí) féu donació al Col·lectiu Cultural Sitja d’una còpia digital dels documents consultats per realitzar el treball sobre el músic bunyoli Antoni Nadal Rosselló, Picarola, que dugué a terme durant els estudis de Música Tradicional al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears.

Francesc Huguet anuncià la donació, el passat dissabte 18 de novembre, durant la seva intervenció a les IV Jornades d’Estudis Locals, amb aquestes paraules: “Donades les seves característiques peculiars de localització [dels documents consultats durant l’estudi del músic Antoni Nadal] he cregut convenient catalogar-los i presentar-los, amb el vist i plau del propietari, perquè quedin a l’abast dels estudiosos del decurs cultural de la nostra vila de Bunyola. Per això, es lliurarà còpia digital de l’arxiu al Col·lectiu Cultural Sitja per tal de fer-lo accessible a tothom qui el vulgui consultar”.

El recull digital cedit per Francesc Huguet al Col·lectiu Cultural Sitja és compost pel llegat de partitures que el músic bunyolí mestre Antoni Nadal, Picarola, deixà al seu deixeble i amic Nicolau Colom. És un aplec heterogeni de partitures impreses i manuscrites i de retalls de premsa i articles sobre els germans Antoni i Guillem Picarola publicats a la revista Es Castellet. En l’apartat de manuscrits s’hi troba un quadern de música amb 23 peces, 27 fulls solts de música tradicional mallorquina i 70 d’altra música diversa, entre els quals figuren algunes partitures de l’antiga Banda de Música de Bunyola. En l’apartat de material imprès hi ha 29 títols de música diversa, la majoria per a instruments de rondalla.

El Col·lectiu Cultural Sitja agraeix a Francesc Huguet la donació de la còpia digital del catàleg de partitures d’Antoni Nadal Rosselló, documents que seran molt útils a l’hora de fer la història de la música a Bunyola.