Multa de 50.000 euros a una empresa de Bunyola per haver arrabassat més de 1.600 alzines en un espai protegit

1

La Conselleria de Medi Ambient ha sancionat l’empresa Agroforest SL, dedicada als treballs agrícoles i forestals i propietat d’un conegut empresari bunyolí, amb 50.000 euros de multa per la tala 1.641 alzines a una finca del municipi situada en una espai natural protegit i feta sense autorització i amb finalitats comercials. A més, l’empresa també ha estat condemnada a restaurar l’espai afectat per aquesta tala massiva, que és de 25 hectàrees.

Els fets es remunten al mes de març de 2015, quan un agent de medi ambient va trobar dos treballadors de l’esmentada empresa tallant alzines sense autorització, i comptabilitzà 181 peus talats. Davant la gravetat dels fets, l’agent decomissà i deixà en dipòsit les restes de fusta i les branques d’alzina que es trobaven a la zona afectada. Tot i això, cinc dies després es constatà que l’empresa havia fet cas omís de la paralització de la tala ilegal i havia continuat arrabassant més alzines. En visites posteriors es varen arribar a comptabilitzar 1.641 alzines arrabassades.

En visites posteriors part de la fusta ja havia estat retirada i l’agent de medi ambient comprovà que s’havia destinat a la comercialització, concretament s’havia venut a un majorista de fusta. Es calculà que la quantitat de fusta d’alzina venuda era de prop de 240 tones, amb un preu estimat de 28.710 euros. A això s’hi ha d’afegir la taxa que es va estalviar l’empresa infractora que, en cas que hagués sol·licitat autorització per a aquest aprofitament forestal, hauria estat de 160,39 euros.

La tala es va produir en part a una finca propietat de l’empresari situada a la carretera de Bunyola a Orient classificada com a zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i que es troba dins els límits del Paratge Natural de la serra de Tramuntana. Està classificada com a zona d’ús limitat pel seu Pla d’Ordenació de Recursos Naturals (PORN). Es tracta també d’una àrea natural d’especial interès d’alt nivell de protecció (AANP), segons el Pla Territorial de Mallorca, i està classificada com a àrea de prevenció de riscos (APR) d’erosió, esllavissaments i incendis. Fa part, també, dels alzinars protegits pel Decret 130/2001, de 23 de novembre, pel qual s’aprovà la delimitació de les àrees d’alzinar protegit.

L’empresa Agroforest no disposava de cap autorització d’aprofitament forestal per poder realitzar la tala, tot i que havia tramitat una sol·licitud per talar 180 alzines i tenia el vistiplau per a dues tales directes, de 35 alzines i 32 pins, no relacionades amb la zona objecte de la denúncia. Anys abans, el 2012, també havia rebut l’autorització per tallar 250 peus d’alzina. No obstant, l’expedient obert per aquesta actuació il·legal i la multa no han sorprès ningú, ja que no és la primera sanció que rep aquesta empresa per actuacions irregulars. Des de fa més de deu anys hi ha constància de diverses denúncies, tot i que la majoria de vegades prescrivien o algun responsable polític deixava que prescrivissin i no s’arribaven a fer efectives. Aquest fet, havia provocat un fort malestar entre els agents de medi ambient.

En aquesta ocasió, la conselleria dirigida per Vicenç Vidal ha decidit no deixar passar la infracció qualificada com a “greu” perquè la tala d’alzines sense autorització ha estat demostrada, es va fer amb finalitats comercials i va produir danys significatius al medi natural. Per això, i per valorar el perjudici al medi, s’han tingut en compte la incidència dels fets sancionats en la pervivència i l’estabilitat de la massa forestal, els riscs d’erosió i d’incendi i l’impacte sobre les espècies que motivaren que aquesta zona formàs part d’una ZEPA.

La Conselleria parla “d’intencionalitat i la reiteració” en la infracció i de l’incompliment de les mesures cautelars imposades del cessament de la tala, a més de la manca de col·laboració amb l’administració i la no adopció de mesures correctores que minimitzin els efectes perjudicials sobre els recursos naturals. A més de la multa de 50.000 euros, Agroforest SL, com a empresa infractora, haurà de reparar el dany causat o bé abonar el cost de reparació a l’administració, perquè aquesta ho faci de manera subsidiària.