Declaració institucional de l’Ajuntament de Bunyola amb motiu del Dia Internacional de les Dones

El dia 8 de març es celebra a tot el món el Dia Internacional de les Dones. Aquest és un dia en el qual recordem la desigualtat encara existent i en el qual proposem solucions. Les corporacions locals tenim, en la lluita contra la desigualtat, una enorme responsabilitat. La responsabilitat de tractar d’eliminar tots els obstacles que dificulten que la igualtat entre homes i dones sigui una realitat.

Per ser la institució més propera als ciutadans i ciutadanes els ajuntaments tenen, a més, una posició de privilegi per lluitar contra una de les principals mostres d’aquesta desigualtat: les violències masclistes que són, alhora, la conseqüència de múltiples desigualtats que operen en tots els àmbits: cultural, econòmic, polític, simbòlic, institucional.

Afortunadament, la societat sencera està cada vegada més conscienciada de la injustícia que suposa la pervivència d’aquests tipus de violència, que té moltes cares i la manifestació terrible de les quals i última són els assassinats de dones que hem de lamentar cada massa poc temps.

Des de l’administració local podem fer moltes coses per fomentar les polítiques d’igualtat, fent especial incidència en la formació, en l’ocupació, en el manteniment de serveis públics fonamentals per al compliment de drets bàsics de les dones així com en la protecció d’aquelles que hagin estat víctimes de la violència o que hi visquin sotmeses.

Hem de desenvolupar polítiques d’integració, d’accions positives i de transversalitat per donar suport a l’organització i empoderament de les dones. Hem d’utilitzar els recursos de què disposem, com a Ajuntaments, per lluitar contra les violències masclistes, símbol màxim de la desigualtat entre homes i dones. El nostre compromís és el d’avançar per a la plena participació de les dones en la vida pública, per promoure serveis i condicions de vida en els quals homes i dones tinguin l’oportunitat i dret a treballar i a cuidar i a ser cuidats en igualtat i corresponsabilitat.

Per tot això l’Ajuntament de Bunyola es manifesta aquest dia, 8 de març, del costat de les dones i es compromet a seguir treballant per la igualtat, conscients que encara queda un llarg camí.

Ajuntament de Bunyola,
llegida dissabte, 4 de març, a un acte celebrat a la Plaça.

Més informació:

–Tots els actes del Dia Internacional de la Dona a Bunyola, aquí.