Emili Garcia, bibliotecari de Bunyola: “Hem adquirit tres ‘ebooks’ i dos ordinadors portàtils”

La Biblioteca Municipal de Bunyola posarà a disposició dels usuaris dos dispositius lectors de llibres electrònics (ebooks) perquè els socis puguin fer ús del servei de préstec de llibres electrònics a través de la plataforma ebiblio que ofereix la Xarxa de Biblioteques del Consell de Mallorca.

A la següent entrevista Emili Garcia Amengual, bibliotecari municipal dels del setembre de 2015, ens parla d’aquestes adquisicions i del trasllat i l’actualitat de la Biblioteca Municipal.

–Quan podran fer ús dels llibres electrònics, els socis de la Biblioteca?

–A partir del proper dijous 15 de desembre. La Biblioteca disposa de tres dispositius lectors de llibres electrònics. Dos seran per fer-ne ús els lectors amb el servei de préstec i el tercer romandrà a la Biblioteca i servirà per iniciar totes les persones interessades en l’ús d’un ebook o per formar aquelles que ja en tenguin i vulguin conèixer millor com emprar-lo. A través de l’ebook es pot accedir a prop de 1.500 títols en diverses llengües. Jo també n’hi puc incorporar més o puc explicar als usuaris com fer-ho. La Biblioteca adquirí, a través de l’Ajuntament, els tres ebooks, dos ordinadors portàtils i un escàner. Aquesta despesa ha estat finançada posteriorment amb la concessió d’una subvenció del Consell de Mallorca.

Emili amb un dels tres ebooks de la Biblioteca.
Emili amb un dels tres ebooks de la Biblioteca.

–Per a què serviran els dos ordinadors portàtils i l’escàner?

–Els ordinadors portàtils s’empraran sobretot quan no siguin suficients els dos fixes que ja hi ha a la Biblioteca, en situacions ‘d’overbooking’ que es donen quan venen diversos estudiants a fer treballs amb ordinador o consultes a internet. Un dels ordinadors l’emprarem quan venguin conferenciants. Fins ara havíem de dur ordinadors portàtils particulars. L’escàner ara l’empro sobretot per escanejar les revistes antigues d’Es Castellet (des de l’any 1968). Més endavant els exemplars d’Es Castellet de les diverses èpoques es podran consultar digitalitzats a través d’un blog que crearà la Biblioteca.

–Quines són les condicions de préstec dels ebooks?

–Els socis de la Biblioteca en podran fer ús durant set dies, prèvia sol·licitud. Els menors han de presentar una autorització signada del pare, mare o tutor legal. Per poder fer-ne ús és necessari no tenir cap devolució o sanció pendent del servei de préstec. Els dispositius s’han de retornar en les mateixes condicions en què es trobin en el moment del préstec. El termini de préstec es podrà renovar, sempre que no hi hagi cap reserva, personalment a la mateixa biblioteca, per telèfon o per correu electrònic el dia abans o el mateix dia que exhaureixi el préstec. En el cas que quan se sol·liciti l’ebook no hi hagi cap dispositiu disponible, se’n pot reservar un des del taulell de la Biblioteca. El retard en la devolució, la pèrdua o deteriorament suposaran sancions. A la Biblioteca trobareu la informació completa sobre les instruccions i les condicions de préstec dels ebooks.

–Quins altres serveis ofereix la Biblioteca Municipal?

–Préstec de llibres i audiovisuals (CDs, DVDs i vídeos), consulta de revistes, préstec interbibliotecari, accés a la col·lecció local, consulta d’internet, sala d’estudi, club de lectura i diverses activitats per fomentar la lectura a través de la Xarxa de Biblioteques, com contacontes i conferències.

–Quants socis hi ha?

–Si et refereixes al que tenen la targeta, són 536 socis amb carnet de Bunyola. Hi ha gent que té targetes d’altres municipis que també ve aquí.  Però realment només hi ha uns 40 socis que vénen a cercar llibres assíduament. D’aquests quaranta usuaris, un 50% són nins i un 40% adults. La majoria se’n duu llibres en préstec, però hi ha usuaris que vénen a llegir a la Biblioteca o a consultar internet. El 10% restant d’usuaris són joves que vénen a estudiar i a endur-se algun llibre de lectura obligatòria per als seus estudis. Els estudiants universitaris solen venir en època d’exàmens i es troben amb un problema que els dificulta estudiar en silenci i tranquil·litat. L’època dels exàmens finals sol coincidir amb el final de curs de l’Escoleta i del gimnàs o amb algun playback, i els universitaris no poden estudiar bé degut als renous dels assajos i dels mateixos espectacles al teatre, situat just davall de la Biblioteca, i tampoc pel renou que hi ha a les escales i passadissos que hi ha aquests dies. Durant els assajos del darrer playback hi havia nins que es tiraven amb patinet per l’escala.

–Quines activitats sol organitzar, la Biblioteca?

–Contacontes, algun taller, conferències i el club de lectura, sobretot. Enguany a través de la Xarxa de Biblioteques del Consell hem fet nou activitats: sis per a infants, dues per adults i una per a persones majors. Feim unes deu sessions a l’any amb el club de lectura. Enguany hem convidat un escriptor bunyolí, en Guillem Rosselló Bujosa i per l’any que ve tenim previst convidar el poeta bunyolí Pere Suau. Per Sant Jordi posàrem una paradeta de la Biblioteca per donar a conèixer la col·lecció local i per donar sortida als llibres repetits i a alguns que ja no hi cabien. Hi ha gent que fa donacions i miram d’aprofitar tot el que sigui d’interès, però no tots poden quedar. Els llibres repetits o que no tenen cabuda a la Biblioteca els treim per Sant Jordi.

–Quin fou el motiu del trasllat de la Biblioteca des del Mercat al seu emplaçament original de la Casa de Cultura, poc després de què començassis a fer de bibliotecari?

–La Biblioteca passà del Mercat Municipal a la seva ubicació original, a la Casa de Cultura, a principis d’enguany. El tema del trasllat fou una decisió de l’Ajuntament. M’ho varen consultar com a tècnic i vaig dir que sí per diversos motius. És cert que tenir la Biblioteca al Mercat suposava algun avantatge, com la proximitat al carrer, però no estava insonoritzada i justament el fet de ser molt propera al carrer i dins el Mercat, dificultava la tranquil·litat i els silenci necessaris. Però el motiu principal fou, sobretot, el problema de la humitat. La humitat del local del Mercat on s’havia instal·lat la  Biblioteca provocà que la tinta de les etiquetes de molts llibres es deterioràs i era difícil o impossible veure’n la signatura per tenir-los classificats i ordenats als prestatges. Hi havia molta feina d’anar canviant etiquetes. Encara ara en canviï. A més, dins un altre local del Mercat hi havia moltes capses i prestatgeries plenes de llibres que no s’havien col·locat a la Biblioteca. Obrint les capses i prestatgeries vaig veure que moltes publicacions i els mobles s’havien fet malbé per mor de la humitat. Es varen haver de tirar dues capses de llibres. La Biblioteca als locals del Mercat seria una bona biblioteca si s’haguessin pogut gastar molts doblers a tot l’edifici per deixar-lo bé definitivament.

–Com foren els inicis, ara fa un any?

–Els primers mesos, a més d’atendre els usuaris, vaig haver de destinar el temps a la classificació dels llibres que vaig trobar dins capses (deu capses de llibres nous sens catalogar). Després hi havia quaranta capses de llibres catalogats empaquetats i que encara no s’havien tret. Feia un any o dos que hi eren. Encara hi ha la feina de classificar i esporgar llibres duplicats o molt especialitzats que ocupen espai, i no té sentit tenir-los. La tasca d’esporgar llibres duu molta feina i m’hi vaig posar des del principi, però encara no he acabat.

–Perquè s’han d’esporgar?

–A totes les biblioteques es fa. Primer s’esporga perquè no queda espai per a les noves adquisicions i també perquè la Biblioteca a través de l’Ajuntament paga un cànon pel nombre d’exemplars que té i pels préstecs que fa. Arriba un moment que si entren llibres i no en treus cap… o has de menester més espai o has d’esporgar. No té sentit tenir tants de llibres, sobretot si n’hi ha que els lectors no agafen mai.  Esporgam els llibres de narrativa que fa deu anys que no s’agafen. Sobretot els bestsellers que la gent demana a un moment determinat però pels que després cap usuari es torna a interessar. També se n’han llevat per deteriorats. Els llibre esporgats els duim al Consell de Mallorca.

–Quines són les tasques del dia a dia d’un bibliotecari?

–Atendre els usuaris i controlar la gestió bibliotecària (sobretot el préstec i la devolució) i revisar el programa per si hi ha reserves de llibres d’altres biblioteques. A més, s’ha de fer la classificació de llibres nous, que solen ser pocs (cada mes dos o tres, però ara justament n’han arribat mitja dotzena), la revisió de l’estat de llibres del Catàleg, anar a reunions de bibliotecaris de la Xarxa de Biblioteques del Consell,  organitzar activitats i ampliar la col·lecció local.

–Què hi podem trobar, a la col·lecció local?

–Publicacions i audiovisuals relacionats amb Bunyola, i també amb Palmanyola: llibres d’escriptors bunyolins, revistes, publicacions musicals, fulletons, audiovisuals… així com les publicacions que no són d’autors locals però que són sobre Bunyola o que tenen algun apartat o informació sobre el nostre municipi. Ara ja hi ha devers quatre-centes publicacions. I tenim catalogats tots els exemplars de les sis èpoques de la revista Es Castellet, des de l’any 1968. Intent ampliar la col·lecció local demanant els llibres dels autors bunyolins que no tenim. Fa poc em vaig posar en contacte amb Inca per demanar les novel·les dels bunyolins que guanyaren el Premi de Narrativa Mediterrània Pare Colom (Guillem Rosselló i Jaume Mateu) i ja hem pogut aconseguir El balancí de la mare, de Jaume Mateu Martí, premiat el 2005, que no era a la Biblioteca. També he contactat amb l’Ajuntament d’Eivissa per aconseguir l’obra de Guillem Rosselló que guanyà el premi Ciutat d’Eivissa, que està descatalogada. Comprar el llibre per internet costava devers 200 euros. Nosaltres, a través de l’Ajuntament, hem enviat a l’Ajuntament d’Eivissa el llibre Possessions de Bunyola i altres publicacions i a canvi ells ens faran arribar el llibre de Guillem Rosselló.

–Com adquireix les novetats, la Biblioteca?

–Jo puc fer la proposta d’adquisició d’algunes novetats a la Regidoria de Cultura. Fins l’any passat el 80% de les novetats que rebíem arribaven a través de la Xarxa de Biblioteques del Consell. Però el desembre de 2015 s’acabà la concessió del Consell a l’empresa que les distribuïa i ara encara esperam que el Consell atorgui a una altra empresa la distribució de llibres a les Biblioteques. Aquesta setmana justament ens acaba d’arribar un lot de llibres nous d’una petita compra que ha fet el Consell. Diuen que l’any que ve es farà la nova concessió de distribució de llibres a les Biblioteques.

–Per contactar amb la Biblioteca Municipal de Bunyola:
Adreça: Casa de Cultura, 1r pis.
Plaça d’Andreu Estarellas Folklorista, 3
Facebook, aquí 
Correu electrònic:  biblioteca@ajbunyola.net
Telèfon: 971 615 299 (Entre setmana, els horabaixes i matins dels dissabtes).

Bàrbara Suau Font

Bàrbara Suau Font

Mestra i investigadora sobre història i patrimoni de Bunyola. Des de 1985, al Col·lectiu Cultural Sitja i a Es Castellet.