Resposta de l’Associació de Gent Gran sobre les queixes pel renou al Teatre Municipal

Al senyor Pere Riera Fiol, en referència a la publicació/queixa publicada al Castellet:

En nom de l’equip directiu de l’Associació de la Gent Gran de Bunyola:

Si més cau respecte recíproc per part de tots els membres que feim un ús de les instal·lacions públiques, creiem que s’ha de posar en context una cosa que vostè ha obviat, ja sia pel seu desconeixement, o perquè així cau més en gràcia a la gent.

El local de damunt el teatre és, ni més ni manco, l’anomenat Club de la Gent Gran, on prop de trenta persones es reuneixen tres vegades a la setmana durant tot l’any per passar una tarda acompanyada. A més, s’ha de fer referència a les edats d’aquestes mateixes persones, que oscil·len entre el seixanta i els noranta-dos anys. Vostè vol que durant el recital es respecti el silenci, esmentant un gran renou que es va perllongar durant prop de l’hora que va durar. Em deixarà corregir-li, però solament foren dos minuts (a partir de les set) que és quan la gent canvia els seus seients per passar a jugar a bingo. Vostè creu que a nosaltres no ens molesta el renou, la gent que parla a un to innecessàriament elevat abans i després del recital? I, en efecte, hem manifestat descontent, demanant que es prohibeixi fer actes a un local, reiterem públic, per la nostra comoditat? No, i han passat molts grups durant les festes i han fet molt de renou. I nosaltres, hem callat perquè entenem que és una cosa momentània i per garantir una estabilitat entre les diferents persones que volen i poden fer-ne ús.

Així doncs, reconeixem que vàrem fer renou. Però no una cosa de tres hores com vostè fa intentar creure malintencionadament als veïns del poble, sinó d’un gest que durà minuts i que es deu a les múltiples dificultats físiques que pateixen gran part dels assistents a aquest històric club. Per això demanem que es digui la veritat, i no el que ens interessa. I que si així, exigint el tancament d’aquest per un recital que durà tan poc, em farà creure un una moguda d’una cadira o les passes poden desbaratar tant l’hegemonia que es crea dins un d’aquests llocs?

Les cartes damunt la taula i sempre les veritats per davant de tot.

En nom de la directiva de l’Associació de la Gent Gran de Bunyola